Rabu, 19 November 2008

Matlamat

1. Mengembangkan kebolehan mental, minat, bakat serta perkembangan rohani dan jasmani mereka;
2. Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang dipelajari di dalam bilik darjah;
3. Menyediakan mereka dalam proses penyesuaian bermasyarakat dengan cara memberi pengalaman untuk berhubung, bergaul dan bekerjasama;
4. Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran muri-murid dalam bidang-bidang tertentu;
5. Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif di kalangan mereka selaras dengan hasrat Rukunegara;
6. Melatih murid mengisi masa lapang dengan gerakerja yang berfaedah di samping dapat meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri mereka; dan
7. Menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dan memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat.

Tiada ulasan: